Finansowanie samozatrudnienia


Powrót czy wchodzenie po raz pierwszy na rynek pracy nie musi się wiązać z podjęciem zatrudnienia. Można zacząć działać na własny rachunek. Na Mazowszu dostępne są zarówno dotacje, jak i pożyczki wspierające osoby, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą.