Projekt=korzyść

Ofensywa start-upu

Polskie produkty sprzedawane za granicą pod własnymi markami to wciąż rzadkość. Udaje się to warszawskiemu start-upowi produkującemu kosmeceutyk, który niweluje skutki powszechnej na całym świecie alergii na nikiel. Wytwarzająca go firma KF Niccolum korzysta ze wsparcia RPO WM na projekty badawczo-rozwojowe.

Kontakt z tym alergenem mamy codziennie w różnych sytuacjach. Nikiel jest powszechnie obecny w naszym otoczeniu, np. w sztućcach, naczyniach, monetach, klamkach, smartfonach, biżuterii, metalowych elementach odzieży, a także w smogu. Szacuje się, że na świecie ten rodzaj uczulenia dotyka 17% kobiet i 3% mężczyzn, a w Polsce ogółem 15% populacji (Thyssen J.P. and Menne T., Metal Allergy – A Review on Exposures, Penetration, Genetics, Prevalence, and Clinical Implications. Chem. Res. Toxicol., 2010, 23 (2), pp 309–318). Rynek na specyfik, który chroniłby przed alergią niklową, jest zatem ogromny.

Z laboratorium do przemysłu

Pomysł przyszedł z nauki. Zespół badaczy z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk alergią niklową zajmował się przez kilka lat. Ale przełom przyszedł dopiero, gdy do zespołu jako doktorant dołączyła Izabela Zawisza. Udało się opracować technologię otrzymywania substancji aktywnej, która przeciwdziała i łagodzi reakcję skóry na uczulacz, jakim jest nikiel. Technologia ta została opatentowana.

– Wymyśliliśmy molekułę, która może zatrzymywać nikiel na powierzchni skóry. Działa jak niewidzialna rękawiczka. Dzięki niej metal nie wnika do organizmu, przez co nie wywołuje reakcji immunologicznej oraz przykrych objawów zdrowotnych – wyjaśnia dr Izabela Zawisza. Przejście ze skali laboratoryjnej do przemysłowej nie jest łatwe. Nie udało się przekonać znanego producenta kosmetyków, że warto wdrożyć wynalazek. Ostatecznie w 2015 r. Izabela Zawisza znalazła inwestora i tak powstał start-up badawczo-rozwojowy KF Niccolum. Ruszyły intensywne prace rozwojowe.

Badania z udziałem pacjentów

Opracowany przez KF Niccolum preparat jest na pograniczu dermokosmetyku i farmaceutyku. Wymagał przeprowadzenia badań z udziałem pacjentów, które standardami zbliżone są do klinicznych. W 2016 r. – mniej więcej w tym samym czasie, gdy firma przygotowywała się do uruchomienia produkcji seryjnej swoich kosmeceutyków – dr Zawisza pozyskała bon na innowacje (typ projektów wspieranych z RPO WM w działaniu 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw). Niedużej wartości projekt z dotacją wynoszącą nieco ponad 40 tys. zł pozwolił przeprowadzić badania z udziałem pacjentów. Firma zrealizowała je przy współpracy z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

– Badania potwierdziły, że krem zapobiega objawom alergii niklowej – mówi dr Izabela Zawisza, członek Zarządu i dyrektor zarządzający ds. badań i rozwoju KF Niccolum. 94% uczestników badania uznało efekt działania kremów jako satysfakcjonujący lub bardzo satysfakcjonujący, natomiast tylko u jednego badanego nie stwierdzono istotnej poprawy. – Mógł to być również wynik niewłaściwej diagnozy, gdyż podobne objawy daje alergia na chrom i kobalt – wyjaśnia.

Badania z udziałem pacjentów pozwoliły na stworzenie produktu lepiej zaadresowanego do klientów. Dostarczyły wartościowych obserwacji, które uzupełniają wcześniej zdobytą wiedzę. Wprowadzono do produkcji drugi, tańszy krem. – Etap produkcji dermokosmetyku poprzedziły siedmioletnie badania nad właściwościami fizyko-chemicznymi substancji aktywnej zapoczątkowane w PAN. Chcemy opublikować ich wyniki w prestiżowym czasopiśmie naukowym. To będzie również zwieńczenie pracy naukowców, którzy z takim entuzjazmem angażowali się w nasz projekt – mówi Izabela Zawisza.

Bony na innowacje

Wsparcie obejmie przedsięwzięcia polegające na realizacji określonych przez przedsiębiorcę prac badawczych we współpracy z instytucją naukową. Powinny być związane z opracowaniem lub rozwojem nowego lub ulepszonego produktu, usługi albo zmian procesowych, w tym usług z zakresu wzornictwa. Fundusze z RPO WM pomagają przedsiębiorcom w nawiązaniu współpracy z naukowcami. Bony mogą posłużyć sfinansowaniu różnorodnych projektów. Dotychczas przeznaczono je m.in. na opracowanie innowacyjnej pompy ciepła typu powietrze-woda (efektem jest zmniejszenie kosztów ogrzewania domów), nowych wzorów przemysłowych pamięci przenośnej pendrive, prototypu oprogramowania do wymiany walut, technologii przetwarzania odpadów z przetwórstwa ziemniaczanego na energię elektryczną i cieplną czy receptury tynku architektonicznego zapewniającego odporność ogniową.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych projektu. W 2017 r. maksymalna wartość dofinansowania projektów wynosiła 200 tys. zł. Wcześniej firmy działające na rynku krócej niż dwa lata mogły otrzymać bon na innowacje o wartości do 50 tys. zł, a dłużej działający – do 100 tys. zł. Rozpoczęcie kolejnego naboru jest planowane na luty 2018 r. (zobacz harmonogram)

 

Kolejny projekt

Spółka KF Niccolum kontynuuje prace badawczo-rozwojowe, i to na dużo większą skalę. „Opracowanie technologii otrzymywania substancji chelatujących jony chromu i kobaltu, opartej na syntezie aktywnych biopolimerów” to kolejny projekt współfinansowany z RPO WM (działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw). Jego celem jest uzyskanie nowych substancji aktywnych o silnych właściwościach wiążących (chelatujących) jony chromu i kobaltu do zastosowań w dermokosmetykach barierowych przeciw objawom alergii kontaktowej na te metale.

– Do tej pory nie opracowano żadnej metody kompleksowego leczenia uwrażliwienia na te metale. Badania zaplanowane w projekcie pozwolą na weryfikację trafności doboru substancji aktywnych przeciw objawom alergii na chrom i kobalt oraz na potwierdzenie jej efektywności. Kolejnym etapem będzie wprowadzenie na rynek prewencyjnych dermokosmetyków dla osób z alergią na te metale – mówi Dominika Sadura, która pracuje na stanowisku Lab Manager i zajmuje się m.in. koordynacją projektów realizowanych przez KF Niccolum. Całkowita wartość obecnie realizowanego przedsięwzięcia przekracza 2,2 mln zł, a pozyskane dofinasowanie z RPO WM to 1,2 mln zł.

Projekty B+R

Do 10 stycznia trwa nabór wniosków do działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów: proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych. O wsparcie mogą się ubiegać mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne. Możesz pozyskać dofinansowanie na projekty badawczo-rozwojowe w obszarach innych niż inteligentne specjalizacje regionu, z wyłączeniem przedsięwzięć mających na celu rozwój istniejącej technologii. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 2 mln zł. Kolejny konkurs dotyczący nisz rozwojowych zaplanowany jest na listopad 2018 r

Przedsiębiorcy, których działania są skoncentrowane na inteligentnych specjalizacjach regionu, powinni się przygotować do naboru w tym samym działaniu, ale dotyczącym projektów badawczo-rozwojowych. Zaplanowano go na czerwiec 2018 r. (zobacz harmonogram).

 

Ekspansja zagraniczna

Dr Izabela Zawisza swoją pasję do podróży zagranicznych świetnie wykorzystała w biznesie. Ledwie uruchomiono produkcję preparatu, a już jest on sprzedawany w krajach Skandynawii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii i we Włoszech. I to pod własną marką, co jest bardzo dużym osiągnięciem zwłaszcza dla start-upu. – Jeśli chcemy wejść na zagraniczny rynek z własnym brandem, trzeba się przygotować na mozolne negocjacje i zainwestować w marketing oraz edukację. W przypadku innowacyjnego produktu edukacja jest nieodłącznym elementem. Alergia niklowa jest często mylona z atopowym zapaleniem skóry. Trzeba zatem dołożyć starań, aby poprawić jakość diagnozowania. Opracowaliśmy zestaw pytań do wywiadu z pacjentem, pozwalających trafniej diagnozować alergię na ten metal – mówi dr Izabela Zawisza.

Spółka dopięła umowę z Australią i wysłała pierwszą partię dermokosmetyków do Chin. Przygotowuje się do wejścia na rynek amerykański, ale w tym celu preparat musi uzyskać certyfikat tamtejszej Agencji Żywności i Leków (Food and Drug Administration). Przypuszczalnie nastąpi to w marcu 2018 r. W ten sposób polski produkt powoli podbija świat. Na potwierdzenie rosnącej marki krem produkowany przez KF Niccolum otrzymał niedawno wyróżnienie Polskiego Radia w konkursie „Lubię, bo polskie” w kategorii Produkt Innowacyjny 2017.

Jerzy Gontarz

 

Objawy alergii niklowej

U osób uczulonych objawy alergiczne manifestują się zmianami w postaci kontaktowego zapalenia skóry (egzema). Charakteryzuje go szeroki zakres cech klinicznych, jak swędzenie, pieczenie, zaczerwienienie, łuszczenie się naskórka, wysypka, pęcherzyki i skupiska grudek. W chronicznych przypadkach następuje spękanie, nadmierne rogowacenie i zliszajowacenie. Na to uczulenie szczególnie narażeni są fryzjerzy, kasjerzy, kosmetyczki, pracownicy służby zdrowia, gitarzyści oraz osoby na co dzień pracujące z metalowymi przedmiotami.